Activiteiten:

De activiteiten van Stichting Sport is Baas vallen uiteen in enerzijds het financieren van het onderwijs en anderzijds het verzorgen van het onderwijs.

Sport is Baas is begonnen met haar activiteiten op CBS De Morgenster in Haastrecht, zie ook http://www.hetkontakt.nl/lek-en-ijssel/nieuws/gymjuf-terug-op-de-morgenster-dankzij-sport-is-baas

 

De financiering zoekt Stichting Sport is Baas langs  vijf sporen.

Spoor 1:

Stichting Sport is Baas schrijft scholen en hun besturen aan om bekendheid te verkrijgen voor de diensten die Stichting Sport is Baas leveren kan. Het onbezoldigd bestuur correspondeert en bezoekt aanvankelijk die afnemers ter promotie van het doel en vervolgens het lesprogramma van Stichting Sport is Baas.

Spoor 2:

Stichting Sport is Baas heeft de ANBI-status aangevraagd en zal na toekenning van die aanvraag giften kunnen ontvangen die volledig aftrekbaar van de Inkomstenbelasting zijn, indien deze periodiek geschieden en minstens vijf jaar aanhouden.

Stichting Sport is Baas informeert aanvankelijk middels het onbezoldigd bestuur de ouders en grootouders van de basisschoolleerlingen over het bestaan van Sport is Baas en het doel dat volledig gericht is op het doen bewegen van de basisschoolleerling. Door die informatie streeft Stichting Sport is Baas naar het werven van fondsen door giften.

Spoor 3:

Stichting Sport is Baas werft fondsen bij het bedrijfsleven. Aanvankelijk werft het onbezoldigd bestuur fondsen bij lokaal bedrijfsleven gerelateerd aan duurzaamheid, gezondheid, voeding en sport. Die bedrijven hebben immers direct baat bij ondersteuning van hun toekomstige afzetmarkt. Nationaal is het werven van sponsors gericht op dezelfde aanpak als lokaal, maar dan bij nationaal opererende bedrijven. De afzet van Sport=Baas beperkt zich aanvankelijk tot een pilot-versie die slechts in de Krimpenerwaard en directe omgeving  (gebied tussen Rotterdam en Utrecht) tot uiting komt.

Spoor 4:

Stichting Sport is Baas verzoekt aanvankelijk middels haar onbezoldigd bestuur om financiële ondersteuning bij gemeentelijke overheid in correspondentie en persoonlijke ontmoetingen met politici en ambtenaren.

Spoor 5:

Stichting Sport is Baas verzoekt aanvankelijk middels haar onbezoldigd bestuur om financiële ondersteuning bij landelijke overheid in correspondentie en persoonlijke ontmoetingen met politici en ambtenaren.

Het verzorgen van het onderwijs

Stichting Sport is Baas verzorgt het onderwijs door de inzet van vakleerkrachten die zijn gediplomeerd aan een Academie Lichamelijke Opvoeding en zelfstandige stagiairs die in de laatste fase van diezelfde opleiding verplicht zelfstandig stage moeten lopen. Stichting Sport is Baas werft deze deskundige docenten middels het netwerk van bestuurders of beschermers (bijvoorbeeld bondscoaches) of onderwijsinstellingen en zo nodig via advertenties op websites of andere media. Een selectiecommissie bestaande uit deskundigen met een gemêleerde achtergrond uit diverse sectoren van het bewegingsonderwijs, ziet inhoudelijk toe op het wervingsbeleid.