Beleidsplan op hoofdlijnen

Voor basisschoolleerlingen financiert Stichting Sport is Baas het bewegingsonderwijs. Zij biedt de deskundige begeleiding en de financiering van de verplicht gediplomeerde vakleerkracht. Ook schaft Stichting Sport is Baas de benodigde instrumenten aan zoals meet- en registreerinstrumenten (ICT-middelen zoals gebruikt bij start-finish evenementen) en sportattributen en financiert het de huur van benodigde sportaccommodaties.
Stichting Sport is Baas streeft naar het verzorgen van MINIMAAL twee lesuren lichamelijke opvoeding per week in het cursusjaar 2016/17 voor elke Nederlandse basisscholier in een groep van 25 leerlingen(maximaal 30) onder begeleiding van twee docenten die beiden opgeleid zijn (of worden) voor specifiek lichamelijke opvoeding onderwijs van wie één van de twee ALO-gediplomeerd is.

Het beleid van Stichting Sport is Baas is gericht op het aanvankelijk aanbieden van twee klokuren bewegingsonderwijs voor alle basisschoolgroepen (dus ook groep 1 en 2 !) in Vlist vanaf 1 januari 2015 en in de toekomstige gemeente Krimpenerwaard vanaf 1 augustus  2015 en de rest van Nederland na 1 augustus 2016.

Aanpak ter uitvoering van het beleid

Stichting Sport is Baas is gericht op het verzorgen van het bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs in eigen beheer.

Stichting Sport is Baas zal deskundig personeel zoeken en opdrachtgeven ter verzorging van het bewegingsonderwijs bij geïnteresseerde basisscholen.

Om die docenten te kunnen betalen zal financiering nodig zijn vanuit vijf verschillende sporen:

  1. Afnemers
  2. Gemeenten
  3. Ouders
  4. Fondsen
  5. Overig

Ten eerste zoekt Stichting Sport is Baas financiering bij de scholen als afnemers van de dienst. Stichting Sport is Baas factureert aan de afnemende basisschool een bedrag als honorarium per uur.

Ten tweede vraagt Stichting Sport is Baas subsidies aan bij gemeentelijke opererende overheidsinstanties. De begroting van bijvoorbeeld gemeenten voorziet in ondersteuning van middelen op het gebied van gezondheid bevorderende middelen, obesitas verminderende maatregelen, stimulering van bewegen.

Ten derde maakt Stichting Sport is Baas duidelijk aan giftgevers zoals de ouders, grootouders, verzorgers en andere relaties van de leerlingen kenbaar maken dat giften volledig aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Ten vierde vraagt SSB subsidies aan bij fondsen van landelijk opererende (overheids)instanties. De begroting van bijvoorbeeld de regering Rutte II voorziet in ondersteuning van middelen op het gebied van gezondheid bevorderende middelen, obesitas verminderende maatregelen, stimulering van bewegen gezien de paragraaf in het regeerakkoord over de noodzaak bewegingsonderwijs in het primair onderwijs te doen toenemen.

Ten vijfde biedt Stichting Sport is Baas een actief sponsorprogramma voor commercieel bedrijfsleven dat voeding, gezondheid, duurzaamheid of sport gerelateerd opereert. Daartegenover kan het bedrijfsleven met een financiële bijdrage zorgdragen voor het fundament onder hun toekomstige klandizie.

De vijf financiële stromen bij elkaar zorgen voor het uurloon van de docent, de aanschaf van attributen, het huren van accommodaties en het afhandelen van de administratie.

Activiteiten:

De activiteiten van Stichting Sport is Baas vallen uiteen in enerzijds het financieren van het onderwijs en anderzijds het verzorgen van het onderwijs.

De financiering zoekt Stichting Sport is Baas langs de vijf eerder genoemde sporen.

Spoor 1:
Stichting Sport is Baas schrijft scholen en hun besturen aan om bekendheid te verkrijgen bij de afnemers. Het onbezoldigd bestuur correspondeert en bezoekt aanvankelijk die afnemers ter evangelisatie van het doel en vervolgens het lesprogramma van Stichting Sport is Baas.

Spoor 2:
Stichting Sport is Baas verzoekt aanvankelijk middels haar onbezoldigd bestuur om financiële ondersteuning bij gemeentelijke overheid in correspondentie en persoonlijke ontmoetingen met politici en ambtenaren.

Spoor 3:
Stichting Sport is Baas heeft de ANBI-status aangevraagd en zal bij toekenning van die aanvraag giften kunnen ontvangen die volledig aftrekbaar van de Inkomstenbelasting zijn, indien deze periodiek geschieden en minstens vijf jaar aanhouden.

Stichting Sport is Baas informeert aanvankelijk middels het onbezoldigd bestuur de ouders en grootouders van de basisschoolleerlingen over het bestaan van Sport is Baas en het doel dat volledig gericht is op het doen bewegen van de basisschoolleerling. Door die informatie streeft Stichting Sport is Baas naar het werven van fondsen door giften.

Spoor 4:
Stichting Sport is Baas verzoekt aanvankelijk middels haar onbezoldigd bestuur om financiële ondersteuning bij landelijke overheid in correspondentie en persoonlijke ontmoetingen met politici en ambtenaren.

Spoor 5:
Stichting Sport is Baas werft aanvankelijk middels het onbezoldigd bestuur bij lokaal bedrijfsleven gerelateerd aan duurzaamheid, gezondheid, voeding en sport fondsen ter ondersteuning van de toekomstige afzetmarkt van die bedrijven. Nationaal is het werven van sponsors gericht op dezelfde aanpak in een pilot-versie die slechts in de Krimpenerwaard en directe omgeving tot uiting komt.

Het verzorgen van het onderwijs
Stichting Sport is Baas verzorgt het onderwijs door de inzet van vakleerkrachten gediplomeerd aan een Academie Lichamelijke Opvoeding en zelfstandige stagiairs die in de laatste fase van diezelfde opleiding verplicht stage moeten lopen. Stichting Sport is Baas werft deze deskundige docenten middels het netwerk van bestuurders of bondscoaches of onderwijsinstellingen en zo nodig via advertenties op website of andere media.