Wie besturen Stichting Sport is Baas?

Stichting Sport is Baas is opgericht door mr. Jacob van Schaik, verschillig advocaat te Vlist, oud-sportjournalist en fervent recreatief sporter.
In het meest prille stadium heeft de oprichter een ervaren docente lichamelijke opvoeding betrokken bij zijn plannen.
Die betrokkenheid leidde tot het delen van verbazing en daardoor beter funderen van een oplossing voor het gebrek aan structuur en continuïteit bij het doceren van lichamelijke opvoeding bij basisschoolleerlingen. De stichting streeft naar bijdragen aan  en het invullen van die breed gedragen behoefte aan beter bewegingsonderwijs in een tijd dat maatschappij, politiek en sportcultuur ten tijde van grote sportevenementen massale steun uitroepen voor het opzetten en inzetten van breedtesport als kweekvijver voor sporttalent en fundament voor gezondheid van inwoners.

In het statutair bestuur hebben zitting Jacob van Schaik als voorzitter, Bea Crouwers –Verbrugge (mr.; 1965, Tilburg) uit Haastrecht, gemeente Krimpenerwaard als secretaris, Dirk Jan van den Berg (drs. 1971, Gouda) uit Schoonhoven, gem. Krimpenerwaard als penningmeester en Teus Krijgsman (ing.; 1966, Krimpen aan den Lek) uit Lekkerkerk, gemeente Krimpenerwaard als bestuurslid.

Beloningsbeleid voor werknemers en bestuur

Het bestuur is aanvankelijk onbezoldigd. Indien noodzakelijk bij groei in omvang en deskundigheid zal bezoldiging geschieden volgens de maxima van vacatiegeld voor soortgelijke bestuur.
Werknemers heeft Stichting Sport is Baas vooralsnog niet. Indien werknemers betaald moeten worden in de toekomst zal dit geschieden conform de maxima en minima van de desbetreffende cao.
Opdrachtnemers worden betaald conform vergelijkbare cao tarieven.

 

Personalia van de oprichter/ voorzitter

Jacob van Schaik
Geboren d.d. 16 mei 1973 te Gouda
Opgegroeid in Lekkerkerk
Nederlandse nationaliteit
Getrouwd met Ellen van der Kroon onder huwelijkse voorwaarden
Docenten lichamelijke opvoeding tijdens ‘lagere school’ op
School met den Bijbel Eben Haëzer
‘meneer van der Velden’
Tijdens VWO op C.S.G. Comenius te Capelle aan den IJssel mevrouw Itman en van Zoelen
de heren Zwager, van Zoelen en Seele.
Bestuurlijke ervaring Bij waterpoloverenigingen sinds 1991 en thans bij Stichting Vlister Open Lucht Baden.
Actief (geweest) als sporter In zwemmen, hardlopen, wielrennen, boksen (waterpolo, tennis, (zaal)voetbal) skiën, (paardrijden).
Bereikbaar op tel.nr. 06 143 66 444,
Oost Vlisterdijk 38-A te 2855 AE Vlist.

Voor wie is Sport is Baas bedoeld ?

Sport is Baas richt zich op de basisscholen in Nederland en begint in de gemeente Vlist en haar directe omgeving, uitgestrekt tot de toekomstige gemeente Krimpenerwaard en o.a. haar buurgemeentes Krimpen aan den IJssel, Lopik, Oudewater en de Alblasserwaard.