Vragen en antwoorden

Wat is Sport is Baas?

Sport is Baas is een stichting. De Stichting Sport is Baas fungeert als opdrachtgever en / of als werkgever van docenten lichamelijke opvoeding. De docenten worden door Stichting Sport is Baas betaald ter detachering naar basisscholen. De basisscholen zijn de klanten van Stichting Sport is Baas en worden door Stichting Sport is Baas gefactureerd met een bedrag dat verre van kostendekkend is.
Bestaansreden Stichting Sport is Baas

Waarom bestaat Stichting Sport is Baas?

Sport is Baas bestaat om elke basisscholier een lichamelijke opvoeding te bieden. Die opvoeding biedt kansen voor elke scholier op ontplooien en ontdekken. Ontplooien van zichzelf als mens met een lichaam met een hart, longen en ledematen en dus op meer gericht dan alleen het hoofd met hersens. De basisscholier wordt in het bewegingsonderwijs gestimuleerd in het ontdekken van zich zelf als beweger, sporter en saamhorig en gezond mens.
Zonder stoel en tafel kan het kind ontdekken en ontplooien op een andere manier dan in het lokaal. Ontdekken van zichzelf, eigen kunnen en eigen kracht en coördinatie; ontdekken van grenzen, regels en acceptatie. Ontplooien van sociale cohesie, saamhorigheid, wij-gevoel, eerbied, discipline en ambities.

Bestaat behoefte aan de diensten die Stichting Sport is Baas biedt?

Lichamelijke opvoeding heeft prioriteit binnen het Rijksoverheid-beleid. Staatssecretaris Dekker maakt zich hard om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs in Nederland te verbeteren. In 2016 dient elk kind minstens twee en liefst drie maal per week bewegingsonderwijs gedoceerd te krijgen van een vakleerkracht. Recent onderzoek van het Mulier Instituut (Landelijk opererende stichting ter bevordering van sociaalwetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit gericht op sport; zie haar site:
http://www.mulierinstituut.nl/organisatie/over-mulier-instituut.html )
laat echter zien dat 25% van alle basisscholen géén vakdocent noch een bevoegde docent voor schoolgym in dienst heeft. Navraag bij schooldirecties toont echter dat met ingang van het schooljaar 2014-15 afscheid is genomen van de vakleerkracht vanwege gebrek aan geld. Ook in gesprekken met een wethouder en een senator bleek Stichting Sport is Baas een rol van betekenis te kunnen vervullen in het gat tussen politieke ambities en praktische bezwaren.

Kortom:

Citaat Mulier Instituut website:
“Stichting Sport is Baas is hard nodig! Slecht bewegingsonderwijs leidt onder meer tot obesitas en sportuitval. Andersom: goed bewegingsonderwijs heeft een positief effect op de gezondheid! Beter sporten is gezonder leven.”

Waar zet Stichting Sport is Baas zich voor in?

Stichting Sport is Baas zet zich in voor deskundige, veilige en gezonde begeleiding bij lichamelijke opvoeding van alle Nederlandse basisschoolleerlingen door te beginnen bij de basisscholieren in de Krimpenerwaard.

Wat is het doel van Stichting Sport is Baas ?

Stichting Sport is Baas heeft als doel kansen te bieden op verplicht vakkundig bewegingsonderwijs aan leerlingen van basisscholen waarin dat verplichte onderwijs in omvang of vakkundigheid van begeleiding wegens geldgebrek ontbreekt. Vakkundigheid van onderwijs wordt door Stichting Sport is Baas gewaarborgd door te doen doceren door ervaren docenten gediplomeerd aan de ALO, afkorting voor Hbo-opleiding aan Academie voor Lichamelijke Opvoeding.